Jump to content
Het is weer mogelijk om te stemmen op jouw favoriete screenshot! I It’s now possible to cast your vote for your favourite screenshot! ×
 • entries
  6
 • comment
  1
 • views
  1,004

A word from the initiator/Éen woord van de initiator


locomotiveman1994

365 views

This post was originally posted in the 'Railway Operating Division' Club on November 23rd, 2019. Since the Club has been deleted, for whatever reason, I'll be reposting the original posts here.
Deze post was oorspronkelijk gepost op 23 november 2019 in de 'Railway Opperating Division' club. Sinds de Club werd verwijderd, waarom ook altijd, werd ik die oorspronkelijke  posts hier terug posten.

 

I've asked the initiator of the project, UKTS user sem34090, to write a word about the project, so you folks can 'hear' first hand what this is about:

 

"I have been asked by Gaëtan to give a degree of background to the project, so here it is.

First, then, the reason why the project came about at all. For several years now I have had a developing interest in the British military's usage of railways during the First World War and in early November last year I noted that we had a few suitable locos, in suitable liveries, available for TS. A friend and I began musing as to how we would produce a route for them, and before long a commemorative route project had been started with the vastly over-ambitious aim of finishing by June 28th 2019 (100 Years since the signing of the Treaty of Versailles). From those basic beginnings, when we were wondering how on earth we were going to get appropriate assets and rolling stock for the route, the project has grown far beyond what I had ever hoped. We have custom buildings, wagons, coaches, narrow gauge stock, reskins and even a firing rail-mounted gun courtesy of Victory Works. We decided from the start to concentrate on the Allied side of things as for me that held greater interest and I already had a small amount of reference material to hand.

Despite this, however, there has still been no route produced. We realised, at length, that our original aim of representing a real bit of Northern Europe during 1918 would be perhaps a rather larger undertaking than we had previously imagined. Therefore we are currently considering taking the following path:
- Development of a 'home front' route. This will be set in Britain during 1914/15 to represent the British railways' initial contribution to the war effort. We think this will take the form of a harbour/port route, possibly Southampton. We are also looking to produce a route depicting Richborough Military Port, though this would be later in the war and will probably be produced later.
- Adaptation of an existing route to reflect the Railway Operating Division's (Royal Engineers') activities in France and Belgium, providing a showcase for the assets and rolling stock we have already, and allowing us to test various route-building techniques for representing such an unusual landscape.
- The main project. This is what we are working towards - To represent a real section of ROD-operated line in France and Belgium. This will be concentrated around the key location of Hazebrouck, with a main line being extended in phases towards Ypres. There might also be potential to produce a mini-route of the ROD Central Workshops at St Etienne, but this has not been pursued yet."

 

 

Ik heb de initiatiefnemer van het project, UKTS-gebruiker sem34090, gevraagd om een woord over het project te schrijven, zodat jullie uit eerste hand kunnen 'horen' waar dit over gaat:

 

"Ik ben door Gaëtan gevraagd om het project een bepaalde achtergrond te geven, dus hier is het.

 

Allereerst de reden waarom het project tot stand is gekomen. Sinds enkele jaren heb ik een groeiende interesse in het gebruik van de Britse spoorwegen tijdens de Eerste Wereldoorlog, en begin november vorig jaar merkte ik op dat we een paar geschikte locs, in geschikte livreien, beschikbaar hadden voor TS. Een vriend en ik begonnen te peinzen hoe we een route voor hen zouden produceren, en al snel was een herdenkingsrouteproject gestart met het enorm overdreven ambitieuze doel om te eindigen op 28 juni 2019 (100 jaar sinds de ondertekening van het Verdrag van Versailles). Vanaf het eerste begin, toen we ons afvroegen hoe we in hemelsnaam geschikte activa en rollend materieel voor de route zouden krijgen, is het project veel verder gegroeid dan ik ooit had gehoopt. We hebben aangepaste gebouwen, wagons, touringcars, rollend materieel vor het smalspoor, reskins en zelfs een spoorweg geschut dankzij Victory Works. We hebben vanaf het begin besloten ons op de geallieerde kant te concentreren,  om dat die voor mij interessanter waren en ik had al een kleine hoeveelheid referentiemateriaal bij de hand.

 

Desondanks is er nog steeds geen route geproduceerd. We realiseerden, dat ons oorspronkelijke doel om een echt stukje Noord-Europa in 1918 te vertegenwoordigen misschien een nogal grotere onderneming zou zijn dan we eerder hadden gedacht. Daarom overwegen we momenteel het volgende pad te volgen:
- Ontwikkeling van een 'homefront'-route. Dit zal in 1914/15 in Groot-Brittannië worden ingesteld om de eerste bijdrage van de Britse spoorwegen aan de oorlogsinspanning te vertegenwoordigen. We denken dat dit de vorm van een haven / havenroute zal aannemen, mogelijk Southampton. We willen ook een route maken met de militaire haven van Richborough, hoewel dit later in de oorlog zou zijn en waarschijnlijk later zal worden geproduceerd.
- Aanpassing van een bestaande route om de activiteiten van de Railway Operating Division (Royal Engineers ') in Frankrijk en België weer te geven, een etalage te bieden voor de activa en het rollend materieel dat we al hebben, en ons in staat te stellen verschillende routebouwtechnieken te testen om een dergelijke ongebruikelijk landschap.
- Het hoofdproject. Dit is waar we naartoe werken - Een echt deel van de door ROD geëxploiteerde lijn vertegenwoordigen in Frankrijk en België. Dit zal geconcentreerd worden rond de belangrijkste locatie van Hazebrouck, waarbij een hoofdlijn gefaseerd wordt uitgebreid naar Ieper. Er kan ook een mini-route van de centrale werkplaatsen van de ROD in St Etienne worden geproduceerd, maar dit is nog niet nagestreefd. "

 

Following, two pictures of the last mentioned Workshops at St. Etienne:

Navolgend twee photos uit de laatstgenoemde werkplaatsen in St. Etienne:

DdGIC_2WkAAuNf9.jpg

 

ChOkwWXWUAAxyRJ.jpg

From here: https://twitter.com/ypreswoman

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Home
Activities
Sign In

Sign In×
  Search In
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy