Jump to content
Screenshot of the Month: Stem op jouw favoriete screenshot I Cast your vote for your favourite screenshot! ×
 • Trainsim News

  Update available for Retro Canvas Route

  Met dank aan @Sjef61, TrainworX en Henk van Willigenburg hebben we zojuist een update op de Retro Canvas Route kunnen releasen! Versie 1.2 is nu beschikbaar en bevat onder andere updates aan de route en het meegeleverde route. Uiteraard volledig gratis voor bestaande klanten! 
   
  De update is te downloaden in je account. Download & installeer de Retro Canvas route opnieuw. 
  https://simtogether.com/clients/purchases/
   

   
  With thanks to @Sjef61, TrainworX and Henk van Willigenburg, we were able to release a new version of the Retro Canvas Route. Version 1.2 is now available and includes several improvements to the route and included rolling stock. This update is free for existing customers!
   
  The update can be downloaded in your account. Please download and install a fresh installation of the route. 
  https://simtogether.com/clients/purchases/
   
  Log files:
  - Wilbur Graphics rolling stock updated
  - Platform passenger density increased
  - Minor changes and additions e.g. police car (NatPol Opel Zafira) added

  3 comments
  114 views

  Byte wins Screenshot of the Month for October

  It's time to announce the winner of the Screenshot of the Month for October. We're excited to announce that @byte has won the competition with this amazing screen. Congratulations to you Byte! 
  It's now possible to share your screen for the November round: https://www.simtogether.com/competition
   
  First place @byte

   
  Second place: @RedmarStam

   
  Third place: @Chloe


  1 comment
  33 views

  MachinistTim wins Screenshot of the Month for September

  - Due to my holiday this announcement is a bit delayed, sorry 🙂 - 
   
  It's time to announce the winner of the Screenshot of the Month for September. We're excited to announce that @MachinistTim has won the competition with this amazing screen. Congratulations to you Tim! 
  It's now possible to share your screen for the October round: https://www.simtogether.com/competition
   
  First place: @MachinistTim

   
  Second place: @jochemneut
  '
   
  Third place: @Bert-Tan


  1 comment
  79 views

  Update SNCB HLD77/78

  Er is een update voor SNCB HLD77/78. lange tijd werkte de nummering niet i.v.m. een update van de CT 6400 maar dat is nu dus verholpen.
   
  what's new:
   
  Version 2 includes

  Script fix
  New Model
  New Sounds
  New headlight modes
  Able to add lanternes with Keybind O, or when the train is a dead engine in editor
  Fix to numbering
   
   

   
  hier is de repaint te vinden:
   
  https://www.railsim-fr.com/forum/index.php?/files/file/2011-el-sncb-hld7778/

  0 comments
  100 views

  Nieuws over de Wilbur Graphics downloads op onze site

  Update:
   
  NS1100 (WG_NS_NS_1100_tp4_V22_build_20230906)
  https://simtogether.com/files/file/2442-ns-1100-tijdperk-iv-22/
   
  NS1700-1800 (WG_NS_NS_1700_V22_build_20230903)
  https://simtogether.com/files/file/907-ns-serie-17001800-elektrische-locomotief/
   
  Nieuw (WG_Coaches_tp4_V10_build_20230915)
  reizigersmaterieel-1975-1995-tijdperk-4
  https://simtogether.com/files/file/2446-reizigersmaterieel-1975-1995-tijdperk-4/
   
   
   

  • Sjef61
   • Price: €
  0 comments
  172 views

  Chloe and ClipmeneerNL win Screenshot of the Month for August

  It's time to announce the winner of the Screenshot of the Month for August. We're excited to announce that @Chloe and @ClipmeneerNL have won the competition with amazing screens! Congratulations to you both! 
  It's now possible to share your screen for the September round: https://www.simtogether.com/competition
   
  First place: @Chloe
   

   
  First place: @ClipmeneerNL
   

   
  Third place @Pjottr

   

  1 comment
  85 views

  ChrisTrains has released small patches for Flirt3, ICM, SLT, ICNG, SNG and VIRM

  Na de grote mid-life update van een aantal weken geleden, komen er altijd een paar kleine bugs aan het licht. Die zijn nu opgelost. De patches die deze bugs oplossen, zijn beschikbaar in je SimTogether account. Je hoeft NIET het volledige installatiebestand opnieuw te downloaden. De patches zijn voldoende (het kost je dan ook geen activering van de serial). De treinen die een patch hebben gekregen: Flirt3, ICM, SLT, ICNG, SNG en VIRM. 
   
  De patches zijn beschikbaar in je account. 
  https://simtogether.com/clients/purchases/
   

   
  After the big mid-life update a few weeks ago, naturally a couple of minor items cropped up that I missed. There are now small patches available in your SimTogether account that fix these issues. You do NOT need to download and re-install the complete product again - just use the patches. (Then you do not need to use up an activation code). The trains that have new patches available are the Flirt3, ICM, SLT, ICNG, SNG and VIRM. 
   
  Please download the patches in your account. 
  https://simtogether.com/clients/purchases/

  7 comments
  235 views

  Chloe wins Screenshot of the Month for July

  It's time to announce the winner of the Screenshot of the Month for July. We're excited to announce that @Chloe has won the competition with an amazing screen! Congratulations, Chloe! 
  It's now possible to share your screen for the August round: https://www.simtogether.com/competition
   
  First place: @Chloe
   

   
  Second place: @Machininst Joshua
   

   
  Third place: @Bert-Tan
   

   

  1 comment
  158 views

  Wilbur Graphics website vernieuwd

  Wilbur Graphics website vernieuwd
   
  In 1998 werd de eerste website van Wilbur Graphics gelanceerd om de jarenlange activiteiten te etaleren van de bouwer, Henk van Willigenburg, voornamelijk op het gebied van technische illustraties voor de luchtvaart- en modelspoorpers. De afgelopen tien jaar heeft de studio zich echter bijna uitsluitend bezig gehouden met het bouwen van TS Classic objecten en routes, wat vanaf nu zal zijn terug te zien in een nieuwe versie van onze website.
   
  https://wilburgraphics.com/nl/news.html

  0 comments
  177 views

  Huge update for almost all ChrisTrains trains

  Het is tijd voor de grootste midlife-update ooit van ChrisTrains-producten. De Stadler Flirt 3, SLT, SNG, ICNG, VIRMm (en IRM) en ICMm (en ICM) vallen onder deze update. Daarnaast hebben de meeste goederenwagons ook een update ondergaan: de Hbbkkss, Sgns, Klmos, FCCPPS, Slmmnps, LAAERS, GTOW, Gbs, Z-wagons en Tads. En natuurlijk zijn deze updates gratis voor alle bestaande klanten.
   
  LEES na de installatie de release-opmerkingen van elke trein of wagon door, aangezien deze opmerkingen alles opsommen wat er in een model veranderd is. Voor elke trein bevinden de release-opmerkingen zich normaal gesproken in de map op het hoogste niveau, bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\ChrisTrains\NS SNG\RailVehicles.
   
  Als iets NIET wordt vermeld in de release-opmerkingen, is het NIET opgenomen in de update. Zo beschikt de ICNG nog NIET over de NS 'Flow'-versie aangezien dit niet zomaar een aanpassing van het kleurenschema is, maar een modelwijziging voor de grensoverschrijdende versie naar België (inclusief cabine aanpassingen en het toevoegen van een chopper op het dak). Deze update volgt later.
   
  Voor de reizigerstreinen is de grootste verandering in al deze updates de vernieuwde/verbeterde ATB-functionaliteit. Het heeft veel werk gekost en betekende in feite het herschrijven van 90% van de oude ATB-code. Het systeem komt nu echter veel dichter in de buurt van hoe het in de echte treinen functioneert. LEES ALSTUBLIEFT tenminste één van de handleidingen om vertrouwd te raken met hoe de ATB nu werkt in de treinen.
   
  De meest opvallende dingen die heel anders zijn, zijn :
  - De ATB reageert op de door COHA-seinen opgelegde snelheidslimieten.
  - De afstand tot aan een lagere snelheidslimiet waarop de ATB reageert, is nu gebaseerd op de officiële door ProRail gepubliceerde afstanden (de oude ATB was hard gecodeerd op 1 km voor elke snelheidslimiet). Dit betekent dat sommige routes u kunnen 'overvallen' met lagere snelheidslimieten indien de snelheidsverlagingsborden op de verkeerde plaats staan.
  - Er is een "analoge" vertraging van ongeveer 3 seconden vanaf het moment dat de trein een wijziging in de snelheidslimiet registreert (hoger of lager) en de verandering van de snelheidsindicatie in de cabine. Dit is natuurgetrouw aan het echte ATB-systeem.
  - De ATB verandert naar een hogere snelheidslimiet zodra de kop van de trein de nieuwe snelheidslimiet passeert, en dus niet meer zoals vroeger na passage van de achterzijde van de trein.
  Voor de goederenwagons zijn de veranderingen voornamelijk cosmetisch, samen met enkele geluidsupdates, en de mogelijkheid om nu ofwel een knipperend rood licht (knipperbol) of een geverfde eindplaat (sluitplaat) op de laatste wagon van de treinsamenstelling te plaatsen. Deze instelling moet in de scenario editor worden gedaan door een 'k', 'n' of 's' toe te voegen aan het einde van het wagonnummer.
   
  LEES ALSTUBLIEFT de release-opmerkingen van elke wagon voor informatie over deze instelling.
   
  Twee zeer belangrijke zaken:
  (1) Ik heb mijn uiterste best gedaan om deze updates zo veel mogelijk neerwaarts compatibel te maken. Er zijn echter zeker bepaalde dingen die gewoon niet meer zullen werken, zoals scenario's waarin de speler twee verschillende treinen met elkaar moet koppelen als onderdeel van het scenario (dit zal niet werken omdat in veel gevallen de interne wagennummers zijn veranderd om vooraf ingestelde bestemmingen mogelijk te maken) en scenario's die beginnen waarbij de spelerstrein al rijdt.
  (2) Er is een extreem grote kans dat oudere repaint-pakketten niet meer werken na deze update. Dit komt door het enorme aantal wijzigingen aan de bedieningselementen in de cabines die de oudere repaint-bestanden niet hebben. Ik raad aan om na deze update NIET te proberen oudere repaint-pakketten opnieuw te installeren totdat de auteurs van die pakketten de kans hebben gehad om hun repaints compatibel te maken.
   
  Alle nieuwe bestanden zijn beschikbaar op SimTogether in je account. De rechtstreekse link: 
  https://simtogether.com/clients/purchases/
   
  Omdat dit als een grote update wordt beschouwd, worden alle activeringssleutels op nul gezet (10 activeringen resterend).
   

   
  The time has come for the biggest mid-life update ChrisTrains products have ever seen. Included in this update are the Stadler Flirt 3, SLT, SNG, ICNG, VIRMm (and IRM) and ICMm (and ICM). In addition, most of the freight wagons have also seen an update - Hbbkkss, Sgns, Klmos, FCCPPS, Slmmnps, LAAERS, GTOW, Gbs, Z-wagons and Tads.
  And of course these updates are free for all existing customers.
   
  PLEASE read the release notes for each train or wagon after installation, as these notes list everything that has changed in each model. The release notes are normally found in the top-level folder for each train, for example: F:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\ChrisTrains\NS SNG\RailVehicles. If something is NOT mentioned in the release notes, it is NOT in the update. For example the ICNG does NOT have the NS 'Flow' version yet as this is not just a paint change, but a model change for the across-border version for Belgium (including cab changes and adding a chopper to the roof). This will come later.
   
  For the passenger trains, the single biggest change in all of these updates is the updated/enhanced ATB functionality. It has taken a lot of work and basically meant re-writing 90% of the old ATB code. However, the system is now much closer to what you would find in the real trains. PLEASE read at least one of the handbooks to familiarise yourself with how ATB now works in these trains.
   
  The major things you'll notice that are quite different:
  - ATB responds to COHA signal-enforced limits
  - The distance from a lower limit where ATB will respond is now now based on the official ProRail published distances (my old ATB was hard-coded to 1km for every limit). This means that some routes might 'ambush' you with lower limits if their lower limit speed limit warning signs are in the wrong place.
  - There is an "analog" delay of about 3 seconds from the train registering a change in speed limit (higher or lower), to the cab indicators changing. This is true-to-life to the real ATB system.
  - ATB will change to higher limits as the nose of the train passes the limit, not the tail (like it used to)
  For the freight wagons, the changes are mostly cosmetic, along with some sound updates, and the ability now to have either a flashing red light (knipperbol) or painted end-of-train plate (sluitplaat) on the last wagon in a consist. This choice is performed by adding a 'k', 'n' or 's' to the end of the wagon number in the consist editor. PLEASE read the release notes for each wagon as this information is contained in the notes.
   
  Two very important issues:
  (1) I have tried hard to make these updates as backward-compatible as possible. However, there are bound to be certain things that simply won't work any more, including any scenario where the player has to couple two different consists together as part of the scenario (this won't work because in many cases the internal wagon numbers have changed to accomodate pre-set destinations), and scenarios that start with the train already in motion.
  (2) There is an extremely high chance that older repaint packs will not work after this update. This is because of the sheer number of changes to controls in the cabs that the older repaint files will not contain. I would recommend NOT trying to re-install older repaint packs after this update until the authors of those packs have had chance to bring their repaints into compatibility.
   
  The updates are now available on SimTogether. The updates can be downloaded here: https://simtogether.com/clients/purchases/
   
  Because this considered to be a major update, all activation keys will be reset to zero (10 activations remaining) 

  1 comment
  696 views
Home
Activities
Sign In

Sign In×
  Search In
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy