Jump to content

Introduction/Introductie


locomotiveman1994

398 views

This post was originally posted in the 'Railway Operating Division' Club on November 16th, 2019. Since the Club has been deleted, for whatever reason, I'll be reposting the original posts here.
Deze post was oorspronkelijk gepost op 16 november 2019 in de 'Railway Opperating Division' club. Sinds de Club werd verwijderd, waarom ook altijd, werd ik die oorspronkelijke  posts hier terug posten.

 

Hello Simtogether,
My name is Gaëtan, and I'll be the 'correspondent' for this project here on simtogether.com. As this is the projects first appearance here, I'll start this post by introducing the project.
The 'ROD Project' was originally called to life back in November 2018 by UKTS user 'sem34090', to commemorate the huge logistic tasks the railways had to fulfill during the First World
War. The project consists of a route, set the north-east corner of France and the north-west corner of Belgium or, more precisely, on the route Hazebrouck-Poperinge-Ypres. Originally, the
route was meant to be released on the 28th of June, 2019, exactly 100 years after the signing of the armistice. Unfortunately, due to the, widely underestimated, huge task creating such a
route is, this failed completely. But this gave us the chance of starting with a blank piece of paper: with no pressure of keeping a release date, we can expand this project to create a truly
worthwhile commemoration to the men and women of the railways during WWI, both in Britain and mainland Europe!
What we have now planned for the project to develop is:

  • a 'homeland' route, based on one of the ports from which war material was shipped to France.
  • a fictional route set somewhere along the western front, intended to give a 'first look' of what the main route will look like, along with the possibility to 'test out' the already made rolling stock.
  • the projects main route, to be released in several phases, and with the option of extension.


This should sum up what we are trying to achieve. Of course, we haven't been sleeping up to now, and we have been working hard on getting things done. This includes:

Rolling stock created by Pierre Gauriat, including french passenger and freight stock, Belgian GC carriages and class PO5300 in PO livery

assets created by Pierre Gauriat, including Several WWI planes, Renault FT tank, and more

a reskin of Victory Works's NER T2 into ROD livery, kindly provided by Victory Works

a scenario pack consisting two scenarios for the 'Weardale and Teesdale Route Network'

although not freeware (unlike all the above), Victory Works also created a WWI railway gun for us, available with their WD 2-8-0 'Austerity'Although this might sound like a lot, we are far from our goal. One of our main problems is, that such a route requires a lot of custom assets, like Hazebrouck station, for example.
Unfortunately, the only one of us who is indeed able to create such assets is Mr. Gauriat, and we could do with more help. If you are interested, and you're skilled, then please don't hesitate to
contact me!

 

 

 

Hallo allemaal,
Mijn naam is Gaëtan en ik zal de 'correspondent' zijn voor dit project hier op simtogether.com. Aangezien dit de eerste verschijning van de projecten hier is, zal ik dit bericht beginnen door het project voortestellen.
Het 'ROD-project' werd oorspronkelijk in november 2018 tot leven geroepen door UKTS-user 'sem34090', ter herdenking van de enorme logistieke taken die de spoorwegen tijdens de Eerste Wereld Oorlog moesten vervullen. Het project bestaat uit een route, gelegen in de noordoostelijke hoek van Frankrijk en de noordwestelijke hoek van België of, meer bepaald, op de route Hazebrouck-Poperinge-Ieper. Oorspronkelijk was de route bedoeld om te worden vrijgegeven op 28 juni 2019, precies 100 jaar na de ondertekening van de wapenstilstand. Helaas, vanwege de, zeer onderschatte, enorme taak om zo'n route te creëren is, dit is volledig mislukt. Maar dit gaf ons de kans om met een blanco vel papier te beginnen: zonder druk om een releasedatum te behouden, kunnen we dit project uitbreiden om een echt waardevolle herdenking aan de mannen en vrouwen van de spoorwegen tijdens WOI, zowel in Groot-Brittannië als op het vasteland van Europa!
Wat we nu hebben gepland om het project te ontwikkelen is:

  • een 'homeland'-route, gebaseerd op een van de Engelse havens van waaruit oorlogsmateriaal werd verscheept naar Frankrijk.
  • een fictieve route ergens langs het westfront, bedoeld om een 'eerste blik' te geven van hoe de hoofdroute eruit zal zien, samen met de mogelijkheid om het reeds gemaakte rollend materieel te 'testen'.
  • de hoofdroute van het project, die in verschillende fasen wordt vrijgegeven en met de optie van verlenging.

Dit zou moeten samenvatten wat we proberen te bereiken. Natuurlijk hebben we tot nu toe niet geslapen en we hebben hard gewerkt om dingen voor elkaar te krijgen. Dit bevat:

Rollend materieel gecreëerd door Pierre Gauriat, inclusief Franse passagiers- en goederen waggons, Belgische GC-rijtuigen en klasse PO5300 in PO-kleuren

Objecten gemaakt door Pierre Gauriat, waaronder verschillende WWI-vliegtuigen, Renault FT-tank en meer

een reskin van de NER T2 van Victory Works in ROD-kleurstelling, vriendelijk geleverd door Victory Works

een scenariopakket bestaande uit twee scenario's voor het 'Weardale and Teesdale Route Network'

hoewel niet freeware (in tegenstelling tot al het bovenstaande), creëerde Victory Works ook een WWI spoorwegkanon voor ons, beschikbaar met hun WD 2-8-0 'Austerity'


Hoewel dit misschien veel klinkt, zijn we verre van ons doel. Een van onze grootste problemen is dat een dergelijke route veel aangepaste objecten vereist, zoals bijvoorbeeld het station van Hazebrouck.
Helaas is de enige van ons die inderdaad dergelijke objecten kan creëren de heer Gauriat, en we zouden met meer hulp kunnen doen. Als u geïnteresseerd bent en bekwaam bent, aarzel dan niet om contact met mij opteneemen!

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Home
Activities
Sign In

Sign In×
    Search In
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy