Jump to content
Het is weer mogelijk om te stemmen op jouw favoriete screenshot! I It’s now possible to cast your vote for your favourite screenshot! ×
 • Development update July 16th, 2020

  JCZ98
  • 1,060 views

     (0 reviews)
   Share

  ??Ontwikkelingsupdate 16 juli 2020 van het Microsoft Team

   

  Voor de volledige update, ga naar: https://www.flightsimulator.com/july-16th-2020-development-update/

   

  Vertaalde Post vanuit het engels:

  Quote

  BESLOTEN BETA-UITNODIGINGEN

  Op 23 juli beginnen we met het verzenden van uitnodigingen voor deelname aan besloten bèta.

  Ter herinnering: als u al een alfatester bent, krijgt u automatisch toegang tot de besloten bèta.

   

  SDK UPDATE - MARKETPLACE PARTNERPROGRAMMA IS HIER!

  We zijn verheugd om ons nieuwe Microsoft Flight Simulator Marketplace Partner Program aan te kondigen!

  Voor het eerst zal Microsoft Flight Simulator een ingebouwde Marketplace bevatten waarmee goedgekeurde partners hun inhoud rechtstreeks aan simmers kunnen verkopen.

  De community van makers van derden is ongelooflijk levendig geweest en verrukt simmers al vele jaren met hun creativiteit. We erkennen dat creaties van derden een essentieel ingrediënt zijn om de Flight Simulation-ervaring te verbreden en te verdiepen, dus we zijn verheugd om ons Marketplace Partner-programma aan te kondigen waarmee goedgekeurde partners inhoud kunnen verkopen binnen onze ingebouwde Marketplace.

  We zijn op zoek naar partners met alle soorten inhoud die de simulatie-ervaring zullen verbeteren. We kunnen niet wachten om te zien wat er verzonnen wordt!

   

  SDK-ontwikkelingsupdate

  We boeken zeer goede vorderingen met de SDK en de meeste weken hebben we ons vooral gericht op het oplossen van bugs en verbeteringen in de kwaliteit van leven op basis van verzoeken en feedback van de externe gemeenschap van ontwikkelaars.

  We hebben de documentatie op verschillende gebieden verbeterd:

  • Levende wereld
  • Luchthaven diensten
  • Jetways
  • Grondvoertuigen op luchthavens
  • SimVars

  We hebben nieuwe voorbeelden toegevoegd:

  Een nieuw voorbeeld demonstreert de aanpassingen van zelf gebouwde jetways.

  We hebben de volledige bron voor het DA62-vliegtuig toegevoegd als een complexer voorbeeld dat externe ontwikkelaars kunnen bekijken en waarvan ze kunnen leren.

  Daarnaast heeft ons geluidsteam video-tutorials uitgebracht over de editie van vliegtuiggeluiden en zijn we bezig met het schrijven van nieuwe video-tutorials voor andere gebieden. Het is nu ook mogelijk om op luchthavens geschilderde lijnen te bewerken. Ten slotte verbeteren we de SimConnect-ondersteuning en ontwikkelen we een geautomatiseerd testraamwerk om te garanderen dat SimConnect blijft werken met daaropvolgende updates voor de sim.

   

  ??Development update  July 16th, 2020 from the Microsoft team

   

  For the complete update, check out: https://www.flightsimulator.com/july-16th-2020-development-update/

   

  Original Post:

  Quote

  CLOSED BETA INVITATIONS

  On July 23rd, we will begin sending out invitations for Closed Beta participation.

  As a reminder, if you are already an Alpha tester, you will automatically receive access to the Closed Beta.  

   

  SDK UPDATE – MARKETPLACE PARTNER PROGRAM IS HERE!

  We are excited to announce our new Microsoft Flight Simulator Marketplace Partner Program!

  For the first time, Microsoft Flight Simulator will include a built-in Marketplace which enables approved partners to sell their content directly to simmers.

  The 3rd party creator community has been incredibly vibrant, delighting simmers with their creativity for many years. We recognize that creations by 3rd parties are a vital ingredient to broaden and deepen the Flight Simulation experience so we are excited to announce our Marketplace Partner Program which enables approved partners to sell content within our built-in Marketplace.

  We are looking for partners with all types of content that will enhance the simulation experience. We can’t wait to see what you come up with!

   

  SDK Development Update

  We are making very good progress on the SDK and most of our focus in the past few weeks has been on bug fixing and quality-of-life improvements based on requests and feedback from the third party developer community.

  We improved the documentation in several areas:

  • Living world
  • Airport services
  • Jetways
  • Ground vehicles in airports
  • SimVars

  We added new samples:

  A new sample demonstrates the edition of custom jetways.

  We added the full source for the DA62 aircraft as a more complex example that third party developers can inspect and learn from.

  Beyond that, our sound team released video tutorials on the edition of aircraft sounds, and we are in the process of authoring new video tutorials for other areas. It is now also possible to edit custom painted lines in airports. Finally, we are improving SimConnect support and are developing an automated testing framework to help guarantee SimConnect keeps working with subsequent updates to the sim.

  image.thumb.png.f2ba4a4cb3190b6950d5653e47aa6c11.png

   

  Sources: https://www.flightsimulator.com/july-16th-2020-development-update/

   Share


  User Feedback

  Join the conversation

  You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
  Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

  Guest

Home
Activities
Sign In

Sign In×
  Search In
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy