Jump to content

Spoorlijnen Zuid Limburg V2 / 2.01

   (2 reviews)

1 Screenshot

Information

 

Two museum railway lines are included in “Spoorlijnen Zuid Limburg v2”:

·          A Maastricht – Vaals route that once existed, reconstructed as a museum line in the present day.

·         The Miljoenenlijn (section Schin op Geul – Kerkrade/Vetschau) as operated by the ZLSM.

 

The lines are connected between Gulpen and Wijlre, and the Schin op Geul – Valkenburg section is also included in the route. In the past, the ZLSM also continued to Valkenburg.

 

1) History Maastricht - Vaals.

 

On February 15, 1921, NV Limburgse Tramweg Maatschappij (L.T.M) was founded.

One of the first LTM tram lines in South of Limburg was the Vaals – Wijlre – Gulpen line, which was put into operation on 28 June 1923. Two years later, this line was extended to Maastricht NS Station.

The line had a length of 28 kilometers and was standard gauge. Due to the height differences, some works of art had to be built. The largest of these was the Gulpdal viaduct of seventeen meters high. Partly due to the rise of public transport by bus, this line was not profitable. On April 5, 1938, the operation of this line came to an end.

 

2) History Miljoenenlijn

 

The origin of the "Miljoenenlijn" is formed by the railway line Schaesberg - Simpelveld, a branch of the railway line Sittard - Herzogenrath, the construction of which started in 1925 for the coal mines transport.

In Schaesberg, the completely double-track Miljoenenlijn connected to the Sittard – Herzogenrath section that opened in 1896, and in Simpelveld to the Aachen - Maastricht railway line that was put into use in 1853. The line section Simpelveld – Spekholzerheide Domaniale Mijn, a branch of Aachen – Maastricht, had been in use since April 16, 1871 and has been included in the Miljoenenlijn.

The nickname is taken from the estimated cost per kilometer. The 12.5 km long route cost about 12.5 million guilders at the time.

On 28 May 1988, the Kerkrade-Centrum – Simpelveld section was closed. Later, after the cancellation of the train service Maastricht – Simpelveld – Aachen in 1992, the section Schin op Geul – Simpelveld – Bocholtz-Grens, as well as Simpelveld – Kerkrade Center were sold by the Dutch Railways to the ZLSM


What's New in Version 2.01   See changelog

Released

Update Assets RWP

Zie Handleiding

See manual

 

Informatie

 

In “Spoorlijnen Zuid Limburg v2” zijn twee museum spoorlijnen opgenomen:

·         Een ooit bestaande route Maastricht – Vaals, gereconstrueerd als museumlijn in de huidige tijd.

·         De Miljoenenlijn (gedeelte Schin op Geul – Kerkrade/Vetschau) zoals deze geëxploiteerd wordt door de ZLSM.

De lijnen zijn tussen Gulpen en Wijlre met elkaar verbonden, daarnaast is ook het gedeelte Schin op Geul – Valkenburg in de route opgenomen. In het verleden reed de ZLSM ook door naar Valkenburg.

 

1) Historie Maastricht - Vaals.

 

Op 15 februari 1921 werd de NV Limburgse Tramweg Maatschappij (L.T.M) opgericht.

Een van de eerste tramlijnen van de LTM in Zuid Limburg was de lijn Vaals – Wijlre – Gulpen, die op 28 juni 1923 in exploitatie werd genomen. Twee jaar later werd deze lijn doorgetrokken tot Maastricht NS Station.

De lijn had een lengte van 28 kilometer en was in normaalspoor uitgevoerd. Vanwege de hoogteverschillen moesten enkele kunstwerken worden gebouwd. De grootste hiervan was het Gulpdalviaduct van zeventien meter hoog.

 

Mede door de opkomst van het openbaar vervoer per bus was deze lijn niet rendabel. Op 5 april 1938 kwam er een einde aan de exploitatie van deze lijn.

 

2) Historie Miljoenenlijn

 

De oorsprong van de "Miljoenenlijn" wordt gevormd door de spoorlijn Schaesberg - Simpelveld, een aftakking van de spoorlijn Sittard - Herzogenrath, waarvan de aanleg begon in 1925 ten behoeve van het kolenvervoer van de steenkoolmijnen.

In Schaesberg sloot de geheel dubbelsporige Miljoenenlijn aan op het in 1896 geopende traject Sittard – Herzogenrath, en in Simpelveld op de in 1853 in gebruik genomen spoorlijn Aken - Maastricht. Het lijngedeelte Simpelveld – Spekholzerheide Domaniale Mijn, een zijtak van Aken – Maastricht, was al in gebruik sinds 16 april 1871 en is in de Miljoenenlijn opgenomen.

De bijnaam is ontleend aan de geschatte kosten per kilometer. Het 12,5 km lange traject heeft destijds ongeveer 12,5 miljoen gulden gekost.

Op 28 mei 1988 werd het baanvak Kerkrade-Centrum – Simpelveld gesloten. Later, na de opheffing van de treindienst Maastricht – Simpelveld – Aken in 1992, werd het baanvak Schin op Geul – Simpelveld – Bocholtz-Grens, alsmede Simpelveld – Kerkrade Centrum door de Nederlandse Spoorwegen verkocht aan de ZLSM

  • Like 2
  • Thanks 1
 Share

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest

danielxdaniel

   3 of 3 members found this review helpful 3 / 3 members

Dank voor deze fantastische uitbreiding: dit is Kwaliteit met een hoofdletter K!

Het ziet er prachtig en erg herkenbaar uit; de toepasselijk gerepainte LINT van Mat47 maakt het af 🤩 

20230304120835_1.jpg

  • Like 1
Link to review
verbo622

   1 of 1 member found this review helpful 1 / 1 member

een compliment voor een prachtig stukje Nederland in TS gemaakt. 

bedankt

Link to review
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy