Jump to content
×
×
 • Create New...
 • Welcome to SimTogether.com!

  Register an account and get access to all our content!

 • SimTogether.com announcements


  7 records in this category

  1. November Competition has been published

   Recently we have informed you that we temporarily could not provide the screenshot competition  due to some bugs in the application. Faster than expected we have solved those bugs. It is for that reason that I am happy to announce that the SimTogether Competition is back. The November edition has been published today! 
    
   This is how it works: share your best, special or most beautiful screenshot in the competition. Each member can vote for his favourite screenshot in each last week of the month. At the end of the year all month winners make chance for the Screenshot of the Year.
    
    
    
   Recent hebben we je geïnformeerd over het feit dat de screenshot competitie tijdelijk niet beschikbaar was door een aantal bugs in de applicatie. We konden de bugs echter snelle fixen dan verwacht. Sinds vandaag is de SimTogether Screenshot Competitie daarom terug! 
    
   Dit is hoe het werkt: Deel je beste, meest speciale of mooiste screenshot in de competitie. Elk lid kan vervolgens stemmen voor zijn favoriete screenshot in de laatste week van elke maand. Aan het einde van het jaar maken alle maand-winnaars kans op de befaamde titel: Screenshot van het Jaar! 
    
   👉 Join the Competition here

   0 comments
   174 views
  2. New: Index Page

   As a result of the recent system software update we have published a new index page. The old index page compensated some bugs in the old software, e.g. blogs were not seen as recent activity. As those bugs are solved the old index page is not necessary anymore in the old style
    
   The new index page features relevant SimTogether and Simulation News and latest activity. In addition we have added three new sub items to the index menu. It's now possible to filter on unread content, followed content and all content. With these sub items you are able to view the content you are looking for in just one click. You can even adjust the settings by your own.  
    
   SimTogether is a continuous improvement project. We're glad to hear your feedback in the comments below!
    

    
   Als gevolg van de recente update aan de core van de software hebben we een nieuwe index pagina gepubliceerd. De oude index pagina compenseerde een aantal bugs, waaronder een bug waardoor nieuwe blogs niet als recente activiteit werden aangemerkt. Omdat deze bugs nu dus zijn opgelost, was de oude index pagina in de huidige setting overbodig.
    
   De nieuwe index pagina bevat het laatste SimTogether en Simulatie nieuws. In aanvulling hebben we drie sub items aan het menu toegevoegd, waardoor je nu in één oogopslag het verschil tussen ongelezen content, gevolgde content en alle recente content kan zien. Je kunt de instellingen zelfs zelf aanpassen.
    
   SimTogether is een project wat constant wordt doorontwikkeld. We horen graag jouw feedback in de reacties onderaan dit bericht! 

   0 comments
   205 views
  3. New forum look

   As you might already noticed we have made some changes to the forum look. The last couple of months we have collected your feedback and monitored the popularity to the forum categories. Earlier I mentioned that continuously improvement is important for SimTogether. With these changes we think the forum will be more accessible and user-friendly. 
    
   Most important changes:
   - The forum will be shown in a grid view as default setting
   - Some sub categories have been integrated in the main category
    
   We would like to hear your feedback! 
    

    
   Zoals je wellicht al hebt gemerkt hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd aan het forum. De laatste maanden hebben we het verkeer op het forum gemonitord, geluisterd naar feedback en gekeken naar de populariteit van de huidige categorieën. Eerder heb ik aangegeven dat SimTogether nastreeft om continue te verbeteren en mee te gaan met nieuwe innovaties. Met deze wijzigingen verwachten we dat het forum toegankelijker en overzichtelijker wordt.
    
   De belangrijkste wijzigingen:
   - Het forum wordt nu standaard weergegeven in grid view
   - Sommige sub categorieën zijn geïntegreerd in de hoofdcategorie. 
    
   We staan open voor feedback!
    
    

   0 comments
   139 views
  4. Cast your vote for November Competition!

   Every month you are challenged to share your best screenshot in the SimTogether Screenshot Competition. It's now time to vote. Cast your vote for your favourite screenshot. About 7 days we will publish the winner! 
    


   Elke maand word je uitgedaagd om je mooiste screenshot in te sturen in de SimTogether Screenshot Competitie. Het is tijd om je stem uit te brengen! Stem op je favoriete screenshot. Over 7 dagen maken we de winnaar bekend!
    
   👉 https://simtogether.com/competition/

   0 comments
   203 views
  5. Rob_zeeland wins Screenshot Competition

   Congratulations Rob_Zeeland! You are the winner of the Screenshot Competition for November 2020. In two months we know the Screenshot of the Year. This screen will be automatically part of that competition! 
    
   The complete result can be found here. 
    

    
   Gefeliciteerd Rob_Zeeland! Jij bent de winnaar van de Screenshot Wedstrijd November 2020. Over twee maanden weten we ook wie de Screenshot van het Jaar heeft gewonnen. Deze screen doet in elk geval mee aan die wedstrijd! 
    
   De complete uitslag vind je hier. 

   0 comments
   233 views
  6. 5000 SimTogether members!

   We are happy to announce that we've reached the extraordinary milestone of 5000 SimTogether members!
    
   Since the migration from TreinPunt.NL several initiatives have been initiated to improve the website experience. This could only be achieved through the feedback you shared. We keep close to our believe: to facilitate a community where everyone feels welcome.
    
   Just to say thanks and to celebrate together, we will provide the SimTogether ChrisTrains Traxx 186 Scenario Pack for free*. Usually this scenario pack is only available for SimTogether customers who purchased the ChrisTrains Traxx 186 at SimTogether. 
    
   Let's continue for the next 5000 members! 
    

    
   We zijn verheugd te kunnen mededelen dat we een prachtige milestone met elkaar hebben bereikt: 5000 SimTogether leden!
    
   Sinds de overgang van TreinPunt.NL naar SimTogether zijn er veel initiatieven ontplooid om de ervaring van de website te verbeteren. Dit was alleen mogelijk door jouw feedback. Ook richting de toekomst zullen we dicht bij onze overtuiging blijven: een community creëren waar iedereen zich thuis voelt! 
    
   Om dit heugelijke moment met elkaar te vieren, bieden we het SimTogether ChrisTrains Traxx 186 Scenario Pakket gratis aan! Normaal gesproken is dit scenario pack alleen beschikbaar voor leden die de ChrisTrains Traxx 186 op SimTogether hebben gekocht. 
    
   Op naar de volgende 5000!  .buttontraxx { background: #1E90FF; border-radius: 25px; color: white; padding: 15px 32px; text-align: center; text-decoration: none; display: inline-block; font-size: 16px; margin: 4px 2px; cursor: pointer; Width: 99%; }
    
   Download SimTogether Scenario Pack
    
   *Read the manual for necessary content / Lees de handleiding voor benodigd materieel

   0 comments
   246 views
  7. Cast your vote for December Competition

   Every month you are challenged to share your best screenshot in the SimTogether Screenshot Competition. It's now time to vote. Cast your vote for your favourite screenshot!
    
   And... this is the last regular month competition. In a couple of days we'll start the Screenshot of the Year competition. The winner of this month will be automatically part of that competition!
    

   Elke maand word je uitgedaagd om je mooiste screenshot in te sturen in de SimTogether Screenshot Competitie. Het is tijd om je stem uit te brengen! Stem op je favoriete screenshot.
    
   En... dit is de laatste reguliere competitie van dit jaar. Over een aantal dagen starten we de Screenshot van het Jaar Competitie! De winnende screenshot van deze maand plaatst zich automatisch voor deze competitie! 
    
   Cast your vote here!
   Breng je stem hier uit!
    

   0 comments
   57 views

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy