Jump to content

't Hart van Nederland 1.6 Update 24-6-2021

   (2 reviews)

1 Screenshot

What is new / changed in 1.6 Update (24-6-2021)

 

Due to the fact that link 2 of signal 180 (Ede Wageningen) was in the switch, here  a new complete update of the route!

 

And again with emphasis; remove the old version before installing the V1.6 Update 24-6-2021!

 

What is new / changed in 1.6

 

Short but sweet ; here's an upgrade to 't Hart van Nederland V1.6

It was high time to put that online after many changes in the existing part, with the cant being the most feasible and under a curve radius  from about 2000 because it is barely or not perceptible above that.

Due to this change it is possible that scenarios can give an error of eg being next to the rails.

Furthermore,  the many objects from Frison, Coha and Chris who joined, a piece of VSM line up to the VAM, the industrial line to the Lage Weide, both of which are not yet completely finished and more....

Well, if you have to wait for that, we are a few years further. Make sure that the packages are up-to-date to avoid missing objects, although the last added item may not be in it (yet).

For the manual etc. just keep the V1.5, don't know if anything new has been added and wouldn't be listed with this.

I think that's enough for now, keep an eye on this post for changes.

 

Latest bugfix included. (20-6-2021)

 

And again with emphasis; remove the old version before installing the V1.6!

 

 

===========

 

What is new / changed in 1.5

The reported errors etc. have been eliminated

Furthermore, to my knowledge nothing has changed in terms of scenery, just make sure you have at least the Frison pack 3 and Christrains scenery pack up-to-date.
For the Manual and Assets I advise you to keep 't HvN V1.4.
It is possible that third party scenarios can give error like broken consist or AI error etc.

 

And again with emphasis; remove the old version before installing the V1.5!

 

 

=========

 

What is new / changed in 1.4
The Heart of the Netherlands is now available as version 1.4.
New in this version is the use of Coha Tracks v2.1 and 4 WIP sections (Arnhem-Didam, Hilversum-Weesp, Utrecht-Woerden and Breukelen-Woerden).

The reported errors etc. have been eliminated in the 2 beta tests and scenarios are checked.
A NLweg2 lane from Tankje with moving traffic has been added where "Cars from Frison driving on roads of Christrains" are also needed! (see below)
The required files are in the separate RWP assets file, including the Marklin folder that has remained unchanged compared to the previous one.

 

Features:

 • Breukelen - Utrecht - Arnhem - Nijmegen
 • Utrecht CS - Amersfoort - Apeldoorn / Harderwijk
 • Amersfoort - Ede-Wageningen

 

4 WIP Sections

 • Arnhem-Didam
 • Hilversum-Weesp
 • Utrecht-Woerden
 • Breukelen-Woerden


Installation
Extract the rar file that contains the route, the Assets (rwp) and this text file with the changed files compared to the earlier Assets file from v1.0

Before proceeding with installation and you want to keep v1.3 provisional, for example for scenarios, change the folder name of the route in Content -> Routes in your RailWorks folder from 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c to 47b6f7ad-85b8-667f- 975a-5aeb7c18d28c-v1.3

Don't you want to keep that? Then remove the named folder completely from Content -> Routes 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c
For users of the first hour I refer you to st-ts-00138_HvN_Vol1_Assets.rar which is attached.
Also take the manual with you for further requirements, etc.

Finally, it cannot be said often enough, but again, all providers thank you for making it possible to build as realistic as possible.

Have fun!


What's New in Version 1.6 Update 24-6-2021   See changelog

Released

No changelog available for this version.

Required payware/Benodigde payware:

 

 

Rascal & Cottonwood Route Add-On


Deze route bevat tevens de benodigde /This route also contains the necessary

 

 

Voor alle freeware dien je te kijken in de handleiding.

 

Required freeware/Benodigde freeware:

 • See readme/Zie readme

 

Extra toevoeging/Addition:

Wat is er nieuw / veranderd in 1.6 update (24-6-2021)

 

Vanwege het feit dat link 2 van sein 180 (Ede Wageningen) in de wissel lag hier een complete update van de route!

 

Wat is er nieuw / veranderd in 1.6

 

Kort maar krachtig; hier een upgrade naar 't Hart van Nederland V1.6 
Het werd de hoogste tijd om dat maar eens online te zetten na vele veranderingen in het bestaande gedeelte met als klapper de verkanting waar uitvoerbaar en onder een boogstraal. van ca. 2000 omdat het daarboven nauwelijks tot niet waarneembaar is.
Door deze verandering is het mogelijk dat scenario's een fout kunnen geven van bijv. naast de rails staan.
Verder natuurlijk de vele objecten van oa. Frison, Coha en Chris die erbij gekomen zijn, een stukje VSM lijn t/m de VAM,
het industrie lijntje naar de Lage Weide die overigens beide nog niet geheel klaar zijn en meer...., mja als je daar op moet wachten zijn we een paar jaar verder.
Zorg iig wel dat de pakketten up-to-date zijn om missende objecten te voorkomen al kan het laatst toegevoegde er (nog) niet inzitten.
Voor de handleiding enz. hou gewoon de V1.5 aan, weet even niet of er wat nieuws is toegevoegd en hiermee niet vermeld zou staan.
Voor nu vind ik het wel genoeg, hou dit bericht iig in de gaten voor veranderingen.
 

En nogmaals met nadruk; verwijder de oude versie voor je de V1.6 update  installeert!

 

Laatste bugfix inbegrepen.  (20-6-2021)

 

=============

 

Wat is er nieuw / veranderd in 1.5
't Hart van Nederland is nu beschikbaar als versie 1.5.

De gemelde foutjes enz. zijn  weggewerkt

Verder is er naar mijn weten niets veranderd kwa scenery, zorg wel dat je tenminste het Frison pack 3 en Christrains scenery pack up-to-date hebt.
Voor de Handleiding en Assets adviseer ik jullie om 't HvN V1.4 aan te houden.
En wederom is het mogelijk dat scenario's van derden een fout kunnen geven zoals een broken consist of AI fout enz.

 

En nogmaals met nadruk; verwijder de oude versie voor je de V1.5 installeert!

 

===========

 

Wat is er nieuw / veranderd in 1.4
't Hart van Nederland is nu beschikbaar als versie 1.4.
Nieuw in deze versie is het gebruik van Coha Sporen v2.1 en 4 WIP trajecten (Arnhem-Didam, Hilversum-Weesp, Utrecht-Woerden en Breukelen-Woerden).

De gemelde foutjes enz. zijn in de 2 bèta testen weggewerkt en scenario's nagelopen.
Er is een NLweg2baans van Tankje met rijdend verkeer toegevoegd waarbij "Auto's van Frison rijdend op wegen van Christrains" ook nodig is! (zie onder)
De benodigde bestanden zitten in de losse RWP assets bestand, zo ook de Marklin map die t.o.v. de vorige ongewijzigd is gebleven.

 

Kenmerken:

 • Breukelen - Utrecht - Arnhem - Nijmegen
 • Utrecht CS - Amersfoort - Apeldoorn / Harderwijk
 • Amersfoort - Ede-Wageningen
 • Arnhem-Didam, Hilversum-Weesp

 

 • 4 WIP Trajecten

 • Arnhem-Didam

 • Hilversum-Weesp
 • Utrecht-Woerden
 • Breukelen-Woerden


Installeren:
Pak het rar bestand uit waar de route en het Assets (rwp) en dit tekst bestand inzitten met de gewijzigde bestanden tegenover het eerdere Assets bestand van v1.0

Voor je tot installatie overgaat en je wilt v1.3 voorlopig houden bijvoorbeeld voor scenario's wijzig dan de map naam van de route in Content -> Routes in je RailWorks map van 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c naar 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c-v1.3

Wil je dat niet behouden? Verwijder dan handmatig de genoemde map volledig uit Content -> Routes 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c
Voor gebruikers van het 1e uur verwijs ik je naar st-ts-00138_HvN_Vol1_Assets.rar welke is bijgevoegd.
Neem eveneens de handleiding even mee voor de verdere benodigdheden enz.

Tot slot, het kan niet vaak genoeg gezegd worden maar nogmaals alle providers bedankt die het mogelijk maakten om zo realistisch mogelijk te kunnen bouwen.

Veel plezier ermee!

 • Like 3
 • Thanks 8
 Share

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.


Banoon

   3 of 3 members found this review helpful 3 / 3 members

Veruit de grootste route die ik ken. Zitten ook een hoop scenario's in waarmee je veel plezier kan gaan hebben. Al zijn sommige al wel gedateerd en werken ze niet allemaal even soepel. Het is aan te raden om LocoSwap te gebruiken bij deze route voor de meeste scenario's. Verder vind ik het nog steeds een indrukwekkende route omdat er toch nog veel detail in zit ondanks de grootte. Er zijn heel veel bekende stations te verkennen, van Hilversum tot Apeldoorn. Van Utrecht tot Nijmegen. En nog veel meer. Zeker aan te raden omdat het nog steeds bijgewerkt wordt met nieuwe toevoegingen. Ik ben in ieder geval heel blij met deze route, want ik kan het traject waar ik het dichtst bij woon en veel in het echt gebruik bespelen. 🙂

Link to review
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy