Jump to content

't Hart van Nederland 1.3

   (0 reviews)

1 Screenshot

What is new / changed?
For fans of 't HvNL; here the definitive v1.3 with the highlight that Utrecht CS - Breukelen is back, although not yet ready for scenery but good from the Cab!
Including wire tensions awaiting the possible full MO package for the portals used there.
The so-called magnets have all been removed that were still in it up to and including v1.2 to which mainly English equipment responded.
The worst bumps have also been removed as much as possible, although there will still be quite a light seat in one loco which is worse than another.
Furthermore, so much has been done that I can write a book about it, so discover the changes.

The reported errors etc. have been eliminated in the 2 beta tests and scenarios are checked.
A NLweg2 lane from Tankje with moving traffic has been added where "Cars from Frison driving on roads of Christrains" are also needed! (see below)
The required files are in the separate RWP assets file, including the Marklin folder that has remained unchanged compared to the previous one.

 

Features:

  • Breukelen - Utrecht - Arnhem - Nijmegen
  • Utrecht CS - Amersfoort - Apeldoorn / Harderwijk
  • Amersfoort - Ede-Wageningen


Installation
Extract the rar file that contains the route, the Assets (rwp) and this text file with the changed files compared to the earlier Assets file from v1.0

Before proceeding with installation and you want to keep v1.2 provisional, for example for scenarios, change the folder name of the route in Content -> Routes in your RailWorks folder from 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c to 47b6f7ad-85b8-667f- 975a-5aeb7c18d28c-v1.2

Don't you want to keep that? Then remove the named folder completely from Content -> Routes 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c
For users of the first hour I refer you to st-ts-00138_HvN_Vol1_Assets.rar which is attached.
Also take the manual with you for further requirements, etc.

Finally, it cannot be said often enough, but again, all providers thank you for making it possible to build as realistic as possible.

Have fun!

Required payware/Benodigde payware:

 

Required freeware/Benodigde freeware:

  • See readme/Zie readme

 

Extra toevoeging/Addition:

Wat is er nieuw / veranderd?
Voor liefhebbers van 't HvNL; hier de definitieve v1.3 met als hoogtepunt dat Utrecht CS - Breukelen terug is van weggeweest hoewel nog niet geheel gereed aan scenery maar goed te doen vanuit de Cab!
Waaronder draad afspanningen in afwachting op het mogelijk volledige MO pakket voor de daar gebruikte portalen.
De zogenaamde magneten zijn allemaal verwijderd die nog t/m v1.2 erin zaten waar voornamelijk Engels materieel op reageerde.
Ook zijn de ergste hobbels er zoveel mogelijk uitgehaald al zal er nog best een lichte inzitten wat bij de ene loco erger is dan bij een ander.
Verder is er zoveel gedaan dat ik er wel een boek over kan schrijven, dus zou zeggen ontdek de veranderingen.

De gemelde foutjes enz. zijn in de 2 bèta testen weggewerkt en scenario's nagelopen.
Er is een NLweg2baans van Tankje met rijdend verkeer toegevoegd waarbij "Auto's van Frison rijdend op wegen van Christrains" ook nodig is! (zie onder)
De benodigde bestanden zitten in de losse RWP assets bestand, zo ook de Marklin map die t.o.v. de vorige ongewijzigd is gebleven.

 

Kenmerken:

  • Breukelen - Utrecht - Arnhem - Nijmegen
  • Utrecht CS - Amersfoort - Apeldoorn / Harderwijk
  • Amersfoort - Ede-Wageningen


Installeren:
Pak het rar bestand uit waar de route en het Assets (rwp) en dit tekst bestand inzitten met de gewijzigde bestanden tegenover het eerdere Assets bestand van v1.0

Voor je tot installatie overgaat en je wilt v1.2 voorlopig houden bijvoorbeeld voor scenario's wijzig dan de map naam van de route in Content -> Routes in je RailWorks map van 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c naar 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c-v1.2

Wil je dat niet behouden? Verwijder dan handmatig de genoemde map volledig uit Content -> Routes 47b6f7ad-85b8-667f-975a-5aeb7c18d28c
Voor gebruikers van het 1e uur verwijs ik je naar st-ts-00138_HvN_Vol1_Assets.rar welke is bijgevoegd.
Neem eveneens de handleiding even mee voor de verdere benodigdheden enz.

Tot slot, het kan niet vaak genoeg gezegd worden maar nogmaals alle providers bedankt die het mogelijk maakten om zo realistisch mogelijk te kunnen bouwen.

Veel plezier ermee!

  • Like 3
  • Thanks 4


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy